Vladimír Kubíček, MD, CSc.

Home »  Past Collegium »  2nd Collegium Urologicum 2009 »  Speakers »  Vladimír Kubíček, MD, CSc.

Vladimír Kubíček, MD

Vladimír Kubíček, MD

Absolvoval lékařskou fakultu v roce 1987 (promoce „sub auspiciis“), během studia se zabýval Dopplerovskou cévní diagnostikou.

V roce 1990 složil specializační atestaci z urologie I. stupně, v roce 1994 specializační atestaci z urologie II. stupně na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze.
V roce 1999 obhájil dizertační práci na téma „Mužská infertilita“ na 1. LF VFN a UK v Praze, byla mu udělena vědecká hodnost kandidáta věd.
Od začátku specializační přípravy se intenzivně zabývá andrologií. Absolvoval certifikovaná školení v andrologických univerzitních centrech v Rakousku a USA. Napsal sedm samostatných publikací a monografií pro postgraduální vzdělávání lékařů, u několika publikací byl editorem, u řady publikací spoluautorem.
V letech 2000 – 2003 byl editorem lékařského odborného časopisu Andrologie, webového časopisu pro vzdělávání lékařů www.androjournal­.cz . Je autorem webového informačního servisu pro laiky www.androcare.cz a populárně naučné knihy „Penis, rádce nejen pro muže“ (Smart Press – Grada 2006). Pro laickou veřejnost publikoval více než sedmdesát článků.

V odborných lékařských časopisech samostatně publikoval více než padesát článků, přednesl více než sto přednášek na odborných lékařských konferencích. Je organizátorem a odborným garantem andrologických sympózií (čtrnáct sympózií do r. 2009) , pořádaných s důrazem na interdisciplinární spolupráci a otevřenou výměnu zkušeností.

Je členem International Society for Sexual Medicine, European Society for Sexual Medicine, International Society for the Study of Aging Male (zakládající člen), International Society of Andrology, České společnosti pro sexuální medicínu (zakládající člen), Sexuologické společnosti ČLS JEP a České urologické společnosti ČSL JEP.

Z jeho podnětu byla v České republice založena v roce 1998 andrologická sekce České urologické společnosti ČLS JEP, od r. 1998 do r. 2005 pracoval jako vědecký sekretář sekce.
Od roku 1997 je primářem Centra andrologické péče s pracovišti v Českých Budějovicích a v Praze.
Od roku 2005 je předsedou České společnosti pro sexuální medicínu.

Kontakt: kubicekmudr (at) i­ol.cz